شایا بتن گلستان

امروز پنجشنبه 4 مرداد 1403

اطلاعات تماس

شرکت تعاونی تولیدی عمرانی شایا بتن گلستان

 

آدرس: استان گلستان- دو راهی کلاله - کیلومتر 4 جاده مشهد- ناحیه صنعتی گلستان - میدان دوم

 

تلفن های تماس:

3560 374 0911

6670 755 0911

1181 176 0911

 

ایمیل:

info@shayabeton.com