شایا بتن گلستان

امروز دوشنبه 28 خرداد 1403

aboutus.jpg

 

شرکت تولیدی عمرانی شایابتن درسال 1392 در شرق استان گلستان به منظور  پشتیبانی وحمایت از صنایع مختلف استان وحتی کشور، علی الخصوص دربخش راه سازی ( ریلی وشوسه)، ساختمان وشهرسازی ،توسعه کشاورزی  وشبکه توزیع نیروی برق  ، وهمچنین  ارتقاء سطح اشتغال پایداروبکارگیری جوانان متخصص وجویای کار  درمنطقه کمتر توسعه یافته استان درقالب تعاونی ، تاسیس گردید.
اهم فعالیت های این شرکت ، طبق اساسنامه مدون درعرصه تولید وعمران وابادانی استان وکشور به شرح ذیل میباشد:
تولید وعرضه محصولات وقطعات پیش ساخته بتنی، با دردست داشتن سایتهای خطوط تولید استاندارد واصولی شامل : تیرپایه برق استاندارد وزارت نیرو ، تراورس بتنی پیش تنیده خط ریل راه اهن، لوله وکانالهای انتقال اب وفاضلاب متوسط وبزرگ وسایرقطعات بتنی سفارشی درانواع مختلف وتولید وعرضه بتن اماده استاندارد ومحصولات ساختمانی پیش ساخته از بتن سبک و نانوبتن اماده سبک سازه ای وهمچنین پیمانکاری وانجام کلیه امورات وپروژه های عمرانی وساختمانی شامل ساخت واحداث پل های بتنی ، اجرا ونصب لوله وکانالهای پیش ساخته ، حمل ونصب تیرهای برق در شبکه برق رسانی شهری وروستایی وانجام پروژه های مرتبط ، انبوه سازی مسکن وبناهای مسکونی وتجاری ، اداری، اموزشی ، مذهبی، ورزشی، شهرک سازی ، باروشهای معمول وحتی بوسیله سیستمهای پیش ساخته بتنی منطبق با اخرین فن اوریهای روز دنیا ، سرمایه گذاری مستقیم بامشارکت در طرح ها وپرو ژه های مرتبط – بازرگانی وتجارت بین الملل وصادرات محصولات تولیدی ، صادرات و واردات ادوات وماشین الات  ساختمانی وعمرانی ومصالح مربوطه.
 استفاده از نانو تکنولوژی در تولید قطعات بتنی پیش ساخته درجهت مقاوم سازی وارتقاء کیفیت محصول ،وهمچنین  تولید وارایه بتن سبک تر ومستحکم تر وتولید محصولات دانش بنیان ،بر اساس جدید ترین یافته های علم نانو در ایران ودنیا در  پروسه تولیدات این شرکت قرار دارد.