شایا بتن گلستان

امروز سه شنبه 4 ارديبهشت 1403

beton.jpg

بتن آماده ترکیبی است که در واحد بچینگ پلانت کارخانه بر اساس دستورالعمل، با طرح اختلاط معین ساخته می شود و سپس توسط تراک میکسر به محل مورد نظر انتقال داده می شود.

بتن آماده ممکن است به یکی از چهار طریق زیر تهیه شود:

تمامی عملیات ساخت در بتن ساز مرکزی انجام، و بتن ساخته شده با تراک میکسر و با سرعت هم زدن آرام به محل کار حمل شود.

عمل اختلاط، قسمتی در مخلوط کن ثابت و قسمتی در تراک میکسر انجام می شود.

عمل اختلاط، کلاً در تراک میکسر انجام می شود.

اختلاط حجمی مصالح به صورت خشک در میکسر متحرک، انجام و آب به صورت پیوسته به جام مخلوط کن اضافه می شود.