شایا بتن گلستان

امروز پنجشنبه 4 مرداد 1403

travers.jpg

 

مهمترین اشکال اصلی تراورس های بتونی به صورت تراورس منوبلوک، دی بلوک و تراورس مفصلی می باشد. تراورسهای بتونی به صورت تنیده شده و یا بدون مواد ترکیبی تولید می شوند. تراورسهای دی بلوک عموما از بلوکهای ضد ترکی که توسط میله های فولادی به هم متصلند ساخته می شوند.

تراورسهای بتونی دو بلوکی U-31 (با وزن kg180) که در خطوط UIC 3,4,5 بکار می رود، قادر است سرعتهای تا km/s 200 برای بارمحوری 19 تا 22 تن و سرعتهای تا km/s 220 برای بار محوری تا 17 تن را تحقق بخشد. در خطوطی که بارهای سنگین تر را حمل می کند یا سرعتهای بیشتر از km/s 200 را دارا می باشد، از نوع  U-41(با وزن kg260) استفاده می گردد.

در سیستم خطوط ریلی ایران عموما از تراورس های بتنی منوبلوک با تیپ B70 استفاده می شود. از تولیدات اصلی شرکت شایا بتن تراورس منوبلوک B70 نمونه بارز قطعات بتنی پیش ساخته خط ریل می باشد.

 

travers.jpg