شایا بتن گلستان

امروز سه شنبه 4 ارديبهشت 1403

tir-bargh.jpg

تیرهای برق بتنی H شکل در طول های 9 ، 12 و 15 متری و در تیپ های مختلف 400،600 و800 مطابق نقشه و مشخصات تیپ تولید می گردند. به ازای تولید هر 100 اصله تیر، یک اصله مورد آزمایش و تست توسط کارشناسان توانیر قرار می گیرد و پس از تائیدیه های لازم تیرها به پروژه های مختلف ارسال می گردد.

قالب های تیر برق با مقطع اچ یا پایه های بتنی مسلح بتنی انواع مختلفی دارد. تا کنون نوع لولایی قالب های بتنی تیر برق منتخب مشتریان بوده است. قالب های لولایی ستون های بتنی دارای مزایای زیر نسبت به انواع قدیمی تر می باشند:

- ساده شدن کار برای کارگرهای کارخانه ساخت تیر برق اچ

- کمترین آسیب دیدگی ناشی از جدا شدن دربهای قالب از تیر های برق

- باز و بسته شدن آسان درب های قالب تیر برق

- راست و مستقیم بودن قابل توجه تیر های برق در راستای ارتفاع آن ها

- مطابق بودن قالب تیر برق با جدیدترین استاندارد های وزارت نیرو و شرکت برق

- و از همه مهمتر کاهش نیروی کار و در نتیجه هزینه های ساخت تیر های برق

تیر های بتنی مسلح و پیش تنیده سازه هایی با رفتار طره ای بوده که در مقیاس وسیع خطوط توزیع از آن ها استفاده می شود. این تیرها در مراحل بارگذاری، تحلیل، طراحی و ساخت و اجرا نیازمند دقت و نظارت کافی هستند لذا لازم است در طراحی و ساخت این سازه ها از حتما از مشاورینی که در زمینه سازه های خط دارای تجربه هستند استفاده شود.